Hovedside Fokus Produkter Tjenester Historikk Salg Kontakt

Dette er i hovedsak et nettsted som ikke tar sikte på å gi detaljert informasjon om produkter.

 

Vennligst ta kontakt hvis det er ønskelig med mer informasjon enn hva som tilbys på disse sider.

Miljøvern-Kjemi a.s  ble etablert i 1974 og har siden den gang levert vannrenseteknologi til industrien.

Det betyr rensing av vann som inneholder metaller, salter, humus, cyanid, olje, organisk materiale o.l.

Ved hjelp av forskjellige rensemetoder kan vannet ofte resirkuleres slik at bedriften får en økonomisk gevinst av renseanlegget.  Dette gjelder ikke minst for vaskerier hvor vi leverer komplette anlegg for gjenbruk av gråvann.

Vi benytter en rekke forskjellige renseteknikker som  filtrering slambehandling, vakuminndamping,  ionebytting avherding og uv-behandling for å nevne noe.

Utslippsvannet vil ha en kvalitet  som enten tilfredstiller SFT sitt krav eller bedriftens interne krav til gjenbruk av vannet.

Vi leverer komplette anlegg eller oppdatering av eksisterende.  Valg av hvilken renseteknikk som bør benyttes er av vital betydning før investering.

Reservedeler og service til et bredt spekter av renseanlegg er del av vår arbeidsområde.

Endret: Mars-2013