Hovedside Fokus Produkter Tjenester Historikk Salg Kontakt
 

Miljøvern-Kjemi a.s yter i hovedsak følgende tjenester:

 

Service på renseanlegg: 

Vi tegner avtaler med firmaer for regelmessig besøk hvor vi utfører kontroll av anlegget. Det utarbeides en rapport som viser status på anlegget.

 

Utbedring og effektivisering av eksisterende renseanlegg:

Nye og mer effektive rensemetoder kommer stadig på markedet. Vi kan implementere nye rensemetoder i eksisterende anlegg slik at kunden enten får større inntjening på anlegget eller i større grad kan tilfredsstille SFT sine utslippskrav.

 

Konstruksjonstegning og prosjektering av nye renseanlegg eller resirkuleringsanlegg:

Miljøvern-Kjemi a.s. leverer komplette renseanlegg for bedrifter som har vann som inneholder komponenter som enten er ønskelig å resirkulere eller har begrensninger på utslipp.

Endret: Okt-2010