Hovedside Fokus Produkter Tjenester Historikk Salg Kontakt
Renseanlegg for Gråvann
Renseanlegg levert i container
Innsparing
RENSEANLEGG FOR GRÅVANN

Renseanleggets funksjon er å rense gråvann fra vaskerør og tradisjonelle vaskemaskiner.
Etter at vannet har passert renseanlegget, vil det være rent og bakteriefritt slik at det kan brukes i alle vaskeprosesser.

Dette medfører store innsparelser for vaskeriet.  Det er arbeidet mye for å få en så automatisert prosess som mulig. Dette innebærer lite arbeid for opperatøren.

Anlegget er basert på felling, filtrering og UV-behandling.

Normalt resirkuleres ca 75% av vannet og 90% av energien.
 

Endret: Okt-2010