Hovedside Fokus Produkter Tjenester Historikk Salg Kontakt

Tidlig på 70-tallet ble myndighetene klar over problemene med utslipp av tungmetaller oppløst i vann. Dette var spesielt et problem i forbindelse med galvanoindustrien.

Miljøvern-Kjemi a.s ble i 1974 stiftet av firma Industrikjemikalier, som i hovedsak solgte kjemikalier til galvanoindustrien.   For å ta seg av de miløskadelige utslippene ble det behov for denne type bedrift.  Noen år senere ble Miljovern-Umwelttechnik stiftet i Tyskland. Det har siden den tid vært et nært samarbeid med dem både når det gjelder produkter og tjenester.

Siden den tidlige start har Miljøvern-Kjemi levert en rekke renseanlegg. Primært i Norge , men også, i samarbeid med andre leverandører, for eksport.

På bakgrunn av at galvanoindustrien i Norge har blitt vesentlig mindre har vi funnet andre markeder.  I de senere år har vi levert en rekke renseanlegg til industri-vaskerier.  Vannet blir renset for smuss og såpe slik at det kan benyttes igjen.

 

Endret: Okt-2010