Denne siden er under arbeid

Miljøvern-Kjemi a.s. leverer nøkkelferdige vakuuminndampings anlegg. 

De kan leveres i området fra 700 til 20 000 liter/døgn.

Systemet blir tilpasset den enkelte kundes spesifikasjoner. 

Vannet som skal renses blir analysert og pilotforsøk blir utført. På bakgrunn av resultatene kan vi levere et anlegg med kapasitet og virkningsgrads garanti.