Denne siden er under arbeid

Miljøvern-Kjemi selger små ionebyttefiltere for produksjon av destillert vann.

Systemet leveres komplett med alt nødvendig utstyr.  

Når filteret er full vil det bytte farge og det er behov for å bytte patron. Det er derfor ikke behov for elektrisk tilkobling for kontroll av utslippsvannet.

Systemet er godt egnet til for eksempel vedlikehold av batterier og til bruk i laboratorier hvor det er behov for helt rent vann.

For mer informasjon: trykk her