Inndampere

Miljøvern-Kjemi a.s. leverer nøkkelferdige vakuuminndampings anlegg. De kan leveres i området fra 700 til 20 000 liter/døgn.
Systemet blir tilpasset den enkelte kundes spesifikasjoner. Vannet som skal renses blir analysert og pilotforsøk blir utført.
På bakgrunn av resultatene kan vi levere et anlegg med kapasitet og virkningsgrads garanti.

Optimal destillatkvalitet med minimum kapital og driftskostnader.

Fordampere må kobles til 400V strømforsyning og må ha tilgang på avkjøling, som alt annet varmepumpeutstyr.

Alle modeller er kompakte og som enkelt kan kobles til eksterne sensorer som nivåer, alarmer o.l.

Alle modellene styres av en PLS som styrer funksjonen til fordamperen, inkludert innmating av vann som skal behandles. Alle modeller har et bredt spekter av sensorer som gjør det mulig for PLS’en å styre fordamperen automatisk, selv i en kritisk situasjon. Dette sikrer komponentene lang levetid og slutt produktene høy kvalitet (destillat og konsentrat). Alle modeller er designet for å fungere kontinuerlig, 24/7, med minimalt tilsyn.

Fordampere i PC F-serien fungerer under høyt vakuum for å gjenvinne en stor del av den varmeenergien som produseres av varmepumpen. Trykket i kokekammeret er satt til 5-6 kPa (absolutt), slik at fordampningstemperaturen på vannet er rundt 35 ° C.

Under disse forholdene forhindres eller bremses fenomenene som kan redusere ytelsen. Slike fenomener er:

  • beleggdannelse
  • salt oppbygning
  • korrosjon
  • fordampning av uønskede stoffer

Tvungen sirkulasjonskrets og rørvarmeveksler skiller EVALED® PC F-serien fra andre.

Fordelene med PC F-serien fordampere er: PC F-serien fordampere er spesielt egnet for: