Ionebyttere

Miljøvern-Kjemi selger små ionebyttefiltere som brukes for produksjon av destillert vann.
Systemene leveres komplette med alt nødvendig utstyr.

Når filteret er fullt vil det endre farge, og da er det behov for å bytte patron. Man trenger dermed ikke elektrisk tilkobling for kontroll av utslippsvannet.

Systemet er godt egnet til oppgaver som vedlikehold av batterier og til bruk i laboratorier hvor det er behov for helt rent vann.

Vi selger mange forskjellige ionebyttere. MV-103 er en type ionebytter som
Miljovern-Kjemi selger. Ved å trykke på bilde nedenfor kan du få mer informasjon om
dette spesifikke produktet (MV-103). Ta kontakt direkte med Miljovern-Kjemi dersom
du ønsker mer informasjon om andre ionebytte produkter vi selger.

¨ MV-103