Kontaktinformasjon

Adresse: Huitfeldtsgate 9, 0253 Oslo
E-post: post@miljøvern-kjemi.no
E-post Lars Barfod: lars@miljovern-kjemi.no
Mobil: 9003 7177
Organisasjons-
nummer:
927 453 797