Måleutstyr

Miljøvern-Kjemi a.s. leverer måle og regulerings utstyr produsert i Tyskland.
Utstyret er av høy kvalitet og produsert av Dr A. Kuntze.

Det gjelder i hovedsak:

  • pH måling
  • klormåling
  • ledningsevne

Vi selger mange ulike typer måleutstyr. Neon® er et måleutstyr som
Miljovern-Kj emi selger. Det kan brukes for måling av både pH, klor og ledningsevne.
Ved å trykke på bilde nedenfor kan du få mer informasjon om dette
spesifikke produktet (Neon®). Ta kontakt direkte med Miljovern-Kjemi dersom
du ønsker mer informasjon om andre ionebytte produkter vi selger.